Giới thiệu chương trình

ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN

Vũ trụ sinh ra với những quy luật của mình và con người - một mắt xích trong hệ sinh thái, sống trong sự ôm ấp, che chở và nuôi dưỡng của mẹ thiên nhiên. Nước Nam ta vốn có một kho báu thảo dược giàu có, đa dạng về chủng loại và dược tính cao. Tuy nhiên, khi con người mỗi lúc một rời xa tự nhiên hơn thì kho báu quý giá đó cũng dần mai một.

Buổi Trà chuyện ấm tình với sự dẫn dắt của Chủ tịch Phạm Minh Hương, cùng các chuyên gia có kinh nghiệm 10 năm trong ngành phát triển bền vững, sẽ là cơ hội để chúng ta được chia sẻ cùng nhau những giá trị về “Giải pháp cho Nếp sống thuận tự nhiên”, trang bị thêm hành trang để có được một đời sống thực An.